Delen

IMage teK

Schaduwsimulaties

IMage-teK is gespecialiseerd in schaduwsimulaties.

3-D Model

Om een schaduwsimulatie uit te voeren wordt een 3D-model gemaakt op basis van de beschikbare tekeningen en foto's. Hierbij wordt een 3D-model van de situatie gemaakt waarin zowel de bestaande als nieuwe situtaite kan worden opgeroepent. Aan de hand van dit 3-D model kan van elk tijdstip op elke dag van het jaar de schaduwsituatie in kaart worden gebracht.

Rapport

U ontvangt een rapport schaduwsimulatie die u kunt gebruiken voor offciele instanties. In het rapport worden afbeeldingen verwerkt die vanuit het 3-D model worden gegenareerd. Zo wordt standaard op 21 maart, 21 juni en 21 december op verschillende tijdstippen “afbeeldingen”(jpg) gegenereerd van zowel de bestaande als nieuwe situatie. Het is ook mogelijke wanneer nodig andere data en tijdsstippen te verwerken in het rapport.

Schaduwsimulaitie film

Ook kan er er een film worden gegenereerd waarop elk willekeurig moment van een dag kan worden gezien wat de schaduw doet. Wilt u behoedfte aan meer informatie neem dan contact met ons om.

Meer informatie?

Stel hier uw vraag.